Hur står sig ditt OEE-tal mot branschen?


Ett OEE-tal som är högre än förra gången ni kollade är ett bra OEE-tal, så kan man nog säga. OEE är en viktig värdemätare på hur effektiv man är, så länge det inte är på bekostnad av att andra KPI (produktivitet, flödeseffektivitet, lageromsättningshastighet) blivit sämre.

Hur ser OEE-talen ut i olika branscher?

Är du intresserad av hur dina branschkollegor ligger till när det kommer till OEE-tal? Ladda ner vår kostnadsfria rapport OEE Benchmark 2017 och ta del av siffror från stora delar av industrisverige.

Klicka här för att ladda ner den kostnadsfria rapporten OEE Benchmark 2017