Införande av OEE-mätningar i verksamheten


Vilka störningar är ok att lägga utanför OEE?

Älska avvikelserna. Att lägga störningar utanför OEE innebär att man väljer att acceptera dem som omöjliga att förbättra. Det tycker vi är en tråkig inställning.

Är raster en OEE-förlust?

Det beror på om produktionsprocessen är automatiserad för att kunna köras även obemannad under rasten. Om den är det så ska stopp under rast räknas som en OEE-förlust.

Viktigt då är att orsaken till stoppet inte nödvändigt är ”rast” utan orsaken till stoppet ska beskriva anledningen till att maskinen stannade. Om maskinen stannade på grund av givarfel så är orsaken ”Givarfel” och inte ”Rast”.

Är Förebyggande underhåll en OEE-förlust?

Ja, förebyggande underhåll ska inkluderas i OEE och är en Tillgänglighetsförlust.

Är Omställningar en OEE-förlust?

Ja, omställningar ska inkluderas i OEE och är en Tillgänglighetsförlust.

Vilka är begränsningarna med att mäta och följa upp OEE manuellt?

När man samlar in OEE-underlag manuellt är det naturligt att räknar ut Tillgänglighetsförlust som summan av de manuellt registrerade stoppen och Prestandaförluster fångar upp alla de övriga och okända förlusterna återstående (som inte är kassation). Det gör att småstopp (Mikrostopp) hamnar som Prestandaförlust.

Med ett modernt digitalt verktyg för OEE-uppföljning kommer korta stopp (Mikrostopp) och okategoriserade stopp att hamna som Tillgänglighetsförluster vilket egentligen är mer rätt.

Vi är en stor organisation, hur får vi alla att samla in och räkna på samma sätt?

När vi har tittat på kunder som framgångsrikt infört OEE-mätningar och produktionsuppföljning är det tydligt att man behöver en intern policy för att styra arbetet. Använd experter på området för se till att rätt information samlas in, på rätt sätt.