OEE (Overall Equipment Effectiveness) är det internationellt ledande mätetalet för maskineffektivitet. Den svenska benämningen är TAK men det är samma mätetal och man räknar på samma sätt. På svenska används ibland också UTE (Utrustningens Totala Effektivitet).

Kortfattat kan man säga att OEE berättar hor stor del av den planerade maskintiden som är värdeskapande. Resterande delen av tiden är effektivitetsförluster i produktionsprocessen.

Ett OEE-tal kan aldrig vara över 100%. Ett OEE-tal på 100% betyder att processen har producerat all planerad produktionstid i optimal hastighet och att allt man producerat är av prima kvalitet.

Om man kort ska sammanfatta OEE så är det ett metodiskt sätt att beskriva var förluster uppstår.

När man gått igenom de olika tidkategorierna så här är det tydligt att det man strävar efter när man vill öka OEE-talet är att öka den värdeskapande tiden. Man vill öka den andelen av sin tid och kostnad som skapar värde för kunden.

För att jobba med åtgärder och öka OEE kommer man troligen vilja jobba med en mer detaljerad störningsmodell för att kunna adressera olika förluster till olika roller

Vill man se sin produktionseffektivitet ur ett mer ekonomiskt investeringsperspektiv så är TEEP är mätetal som istället för att förhålla sig till ”Tillgänglig bemannad tid” förhåller sig till ”Total tid 24/7” som är all den tid som man faktiskt har maskininvesteringen tillgänglig. TEEP är vanligt att man ser på i multisite-bolag.